הנפקת תג נכה

מבקשי תג חניה לנכים ואף אלו אשר התקבלה בקשתם אינם תמיד מודעים לבעייתיות הגדרות מסוימות בחוק הישראלי, או לתנאים שונים הקיימים בו. על מנת לקבל מידע רלוונטי אודות הנושא, המשיכו לקרוא את המאמר להלן.

סוגי תגי החניה לנכים ויחס החוק אליהם

סוגי התגים הקיימים מתחלקים לתג המיועד עבור נכם על כיסא גלגלים, לנכים אשר אינם מרותקים לכיסא גלגלים וכן, תגים זהים לאלו המיועדים לנכי צה"ל. כל התגים שצוינו זהים מבחינת תנאי "חוק חניה לנכים", אולם יש לציין כי רק בעלי תג כחול עם כיסא גלגלים רשאים לנסוע בנתיב תחבורה ציבורית.

מה יש לעשות עבור קבלת התג?

כל המבקשים, או בני משפחותיהם צריכים להכין את "טופס בקשה לתג נכה ופטור מאגרת רישוי". טופס זה יוגש בנוסף למסמכים שונים המשתנים בהתאם לנכה, לרמת הנכות, לבעלות על הרכב עבורו מוגשת הבקשה וכו'. חשוב לציין כי גם בני משפחה של הנכים יוכלו להגיש בקשה לקבלת התו, לרבות הורים לילד נכה ובמקרים כאלה הם יצטרכו להגיש מסמכים מתאימים המעידים על קרבה משפחתית.

חשוב לדעת: אודות הבעייתיות הקיימת בחוק הישראלי

חשוב לדעת כי החוק הישראלי נחשב לבעייתי במיוחד בכל הקשור להליך קבלת תו הנכה ואף לזכויות המוקנות לבעלי תו הנכה. ראשית, הבקשות לקבלת תו חניה לנכים נבחנות על ידי פקידים במשרד הרישוי ובשונה מזכויות אחרות הניתנות לבעלי מוגבלות במדינה, אינן נשענות על ידי בדיקה אישית של המבקש, או עמידה שלו בפני ועדה רפואית. בנוסף לכך, קיימים מוגבלי ניידות רבים בישראל אשר אינם סובלים מלקויות ברגליים, אולם מחלותיהם מקשות עליהם להתנייד. אנשים כאלה עשויים להיתקל בקשיים רבים בדרך לקבלת תו הנכה המגיע להם.

בנוסף, גם אחרי קבלת תו הנכה, עשויים להופיע קשיים הנוגעים לזכויות המוקנות עם קבלת התו. מדי פעם ובפעם מגיעות לבית המשפט הישראלי פניות שונות הנוגעות להגדרות החוק. כך למשל, החוק הישראלי מקנה לבעלי התו את האפשרות לחנות במקום שאינו מפריע לתנועה, אולם לעיתים קשה להכריע בדיוק האם החנייה הפריעה לתנועה או לא.

עקב הקושי בקבלת התו, או בקבלת הזכויות ומימושן לאחר קבלת התו, מומלץ ביותר להיעזר בגורם מקצועי החל משלב הבקשה עצמה על מנת להקל על התהליך, להימנע מחיכוכים ואי-הבנות וכמובן, לקבל את כל הזכויות המגיעות לנכה על פי חוק.

צרו קשר לייעוץ חינם


תגיות

 • תו נכה לחולי לב

  חולי לב מסוימים עשויים להיות זכאים לתו נכה שיקל עליהם בהתנהלות היומיומית במצבם. אולם, יש לדעת כי לשם הגדלת הסיכויים לקבלת תו הנכה, יש להגיש לאגף הרישוי את המסמכים הרלוונטיים ביותר המעידים על לקותו של האדם ומצב בריאותו המדויקים.

  14 באוגוסט 2018
 • סוגי תו נכה

  החוק הישראלי קבע זה מכבר כי זכות החנייה תהיה זהה לכל בעלי תגי חניית הנכים. אם כך, מדוע בישראל עדיין מונפקים סוגי תגי חניה שונים?

  14 באוגוסט 2018
 • כמה אחוזי נכות צריך בשביל תו נכה?

  בפירוט תנאי הזכאות לתו הנכה מצוין גם אחוז נכות מינימאלי, שנקבע על פי החלטת וועדה רפואית של ביטוח לאומי. האם קיומה של קביעת אחוז נכות הינה הכרחית עבור קבלת תו הנכה?

  14 באוגוסט 2018
 • המלצת רופא לתו נכה

  חלק מן המסמכים הרפואיים שנדרשים אנשים להגיש לאגף הרישוי עבור קבלת תו נכה הם המלצת רופא מומחה בתחום הלקות של האדם. בהתחשב בעובדה שבאגף הרישוי יושב רופא מטעם הבודק את המסמכים הרפואיים, עד כמה המלצת הרופא משפיעה?

  14 באוגוסט 2018
איך נוכל לעזור לך?

צור קשר וניתן לך ייעוץ מקצועי להחזר כספים!

ייעוץ חינם
הודעה מהירה