הנפקת תג נכה

לצד כל ההטבות בניידות המסייעות לבעלי רכב, קיימת גם קצבת ניידות לחסרי רכב. הגמלה מיועדת לחסרי רכב או לבעלי רכב שהושבת בנסיבות אחדות ותלויה בעיקר בשיעור המוגבלות שנקבע לאדם.

קצבת ניידות לחסר רכב: מידע בסיסי

אדם חסר רכב יהיה זכאי לקבלת גמלת ניידות במידה והוא מוגבל בניידות, כאשר אחוז הנכות שנקבעו לו עומדים על 80% לפחות. כמו כן, בתנאים מסוימים האדם יהיה רשאי לקבל קצבה גם אם רכבו מושבת. חשוב לציין כי קיימים תנאים נוספים הקשורים להיותו של האדם במוסד, הזדקקות לכיסא גלגלים, קבלת קצבת ילד נכה, השתכרות ועוד. החל מינואר 2017, סכום הקצבה לחסרי רכב הינה 2,364 ₪.

קבלת קצבת ניידות לחסרי רכב

במידה וטרם נקבעה לאדם מוגבלות בניידות, עליו לפנות תחילה לבדיקת ועדה רפואית מטעם משרד הבריאות לקביעת המוגבלות. במידה וכבר נקבעה לאדם מוגבלות בניידות, חשוב מאוד לדעת כי את התביעה יש לשלוח חודשיים מיום השליחה של ההחלטה על ידי הועדה. במידה והאדם יגיש את התביעה לאחר חודשיים מיום השליחה של ההחלטה, הוא לא יהיה זכאי להחזר רטרואקטיבי על התקופה שקדמה לחודשיים לפני קבלת ההחלטה (אם אדם יגיש את התביעה שלושה חודשים לאחר שליחת ההחלטה, הוא לא יקבל החזר על החודש הראשון לאחר שליחת ההחלטה וכך הלאה).

התביעה לקבלת גמלת ניידות מוגשת למוסד לביטוח לאומי בצירוף כעמה מסמכים רלוונטיים, כגון" תלושי שכר עדכניים (3 חודשים אחרונים), כתב התחייבות חתום למוגבל בניידות, אישור על יציאות ברכב מנועי מן המוסד שבו שוהה האדם (6 יציאות לכל הפחות) במידה וקיים.

האם גם ביטוח לאומי עלול לעצור תשלום גמלת ניידות גם לחסרי רכב?

כן. מבחינה זו, ביטוח לאומי לא מבדיל בהרבה בין חסרי רכב לבעלי רכב. לכן, במידה ואחד התנאים לזכאות לקבלת קצבת ניידות כבר לא מתקיים, רשאי הביטוח הלאומי להפסיק את תשלום הקצבה בין אם האדם חסר רכב או בעל רכב. בנוסף, ביטוח לאומי עלול להפסיק את הקצבה במידה והאדם יצא מהארץ לתקופה של מעל חודש קלנדרי (חודש החל מה-1 עד ה-30 או ה-31 ), או במידה והאדם אושפז בבית חולים לתקופה של 3 חודשים לפחות (רצופים).

צרו קשר לייעוץ חינם


תגיות

 • חידוש תו נכה לאוטו

  נדרשים לחדש את תו הנכה העומד לרשותכם? בשורות הבאות תוכלו למצוא מידע מורחב על הליכי חידוש תו נכה לאוטו.

  28 בנובמבר 2018
 • תו נכה לחולה פרקינסון

  קבלת תג הנכה מחייבת הגשת מסמכים וטפסים רבים ומפורטים ככל האפשר המעידים על מצב החולה. כמו כן, יש להגיש מסמכים הנוגעים לרכב או לרכבים עבורם נדרש תג הנכה.

  3 בספטמבר 2018
 • תו נכה לחולה אפילפסיה

  את הזכאות לתג נכה קובעת וועדה מיוחדת היושבת באגף הרישוי. הוועדה הפנימית, מורכבת גם מרופא מקומי והיא היחידה המוסמכת לקבוע זכאות לתו נכה וזאת על פי מסמכים רפואיים

  3 בספטמבר 2018
 • תו נכה לחולה לב

  מחלת לב פוגעת באיכות חייו של החולה ומאלצת אותו להתמודד גם עם סוגיות בירוקרטיות לקבלת זכויותיו השונות. המומחים שלנו באופקים, מקלים עליך ועומדים לרשותך..

  3 בספטמבר 2018

כתיבת תגובה

איך נוכל לעזור לך?

צור קשר וניתן לך ייעוץ מקצועי להחזר כספים!

ייעוץ חינם
הודעה מהירה