הנפקת תג נכה

הביטוח הלאומי מעניק כמה הטבות הקשורות לקנייה של רכב חדש, עבור מוגבלים בניידות. קבלת ההטבות תלויה בתנאים מסוימים אשר ביניהם, שיעור המוגבלות בניידות וסוג הרכב הנצרך עבור האדם.

הלוואה לקניית רכב חדש

מדובר בהלוואה הניתנת מ"קרן הלוואות" ומיועדת לשתי אוכלוסיות מוגבלים בניידות: לזכאים לרכישת רכב בעל אביזרים מיוחדים, כאשר ההלוואה לרכישת הרכב יכולה להינתן אם בנוסף להלוואה עומדת למימון מיסי הרכב. חשוב לציין כי זכאות זו לא תלויה בהיותו של האדם בעל רישיון נהיגה. אוכלוסיית הזכאים השנייה היא מוגבלים בניידות בעלי ליקויים חמורים הזכאים לרכב פרטי והכנסתם מעבודה נמוכה. גם הלוואה זו יכולה להינתן בנוסף להלוואה עומדת כאמור, אולם היא תלויה בהיותו של האדם הזכאי בעל רישיון נהיגה.

באשר לשיעור ההלוואה עצמה, במקרה של רכב לאביזרים מיוחדים, ההלוואה תינתן בשיעור של 80% מערך הרכב הנרכש, או הרכב הקובע (תלוי בהסכם הניידות, או רכב הנקבע בוועדה לגודל הרכב), ללא מיסים (הזול מבניהם). אם מדובר בהחלפת רכב, ההלוואה תינתן בשווי ההפרש בין הרכב הנמכר לזה הקובע ללא מיסים, בשיעור שאיננו עולה על 80% מערך הרכב החדש.

במקרה של רכישת רכב פרטי, ההלוואה תינתן פעם אחת בלבד, בתנאים הבאים: אם זהו רכב ראשון, שיעור ההלוואה יהיה בין 80% ל-20%, ואם זהו רכב שאינו ראשון, שיעור ההלוואה יעמוד על 20%. חשוב לציין שקיימים תנאים נוספים לקבלת ההלוואה לקניית רכב פרטי ולכן יש לברר זאת בהתאם לכל מקרה עם הביטוח הלאומי.

פירוט אודות ההלוואה העומדת – למימון מיסי רכב

הביטוח הלאומי מאפשר קבלת הלוואה עומדת, אשר תינתן למוגבל בניידות שמעוניין לרכוש רכב חדש, על פי בחירתו (פרטי או מסחרי). ההלוואה, יכולה להינתן לשם מימון חלקי ואף מלא של המיסים החלים על הרכב (מחושב על פי סכום המיסים החלים על "רכב קובע"), וככלל תלויה בחתימה על כתב התחייבות מטעם המוסד לביטוח לאומי ובעמידה בתנאים מסוימים, לרבות שיעור המוגבלות בניידות, סוג הרכב, היותו של קונה הרכב בעל רישיון נהיגה וכד'. חשוב לציין כי יש לקבל אישור להלוואה עומדת לפני רכישת הרכב עצמה, שכן במידה והרכב אכן יירכש לפני האישור, לא תתקבל הלוואה.

צרו קשר לייעוץ חינם


תגיות

 • חידוש תו נכה לאוטו

  נדרשים לחדש את תו הנכה העומד לרשותכם? בשורות הבאות תוכלו למצוא מידע מורחב על הליכי חידוש תו נכה לאוטו.

  28 בנובמבר 2018
 • תו נכה לחולה פרקינסון

  קבלת תג הנכה מחייבת הגשת מסמכים וטפסים רבים ומפורטים ככל האפשר המעידים על מצב החולה. כמו כן, יש להגיש מסמכים הנוגעים לרכב או לרכבים עבורם נדרש תג הנכה.

  3 בספטמבר 2018
 • תו נכה לחולה אפילפסיה

  את הזכאות לתג נכה קובעת וועדה מיוחדת היושבת באגף הרישוי. הוועדה הפנימית, מורכבת גם מרופא מקומי והיא היחידה המוסמכת לקבוע זכאות לתו נכה וזאת על פי מסמכים רפואיים

  3 בספטמבר 2018
 • תו נכה לחולה לב

  מחלת לב פוגעת באיכות חייו של החולה ומאלצת אותו להתמודד גם עם סוגיות בירוקרטיות לקבלת זכויותיו השונות. המומחים שלנו באופקים, מקלים עליך ועומדים לרשותך..

  3 בספטמבר 2018
איך נוכל לעזור לך?

צור קשר וניתן לך ייעוץ מקצועי להחזר כספים!

ייעוץ חינם
הודעה מהירה