על מנת להקל על נטל המשפחות המחזיקות קרוב משפחה במוסד מיוחד, מדינת ישראל מאפשרת קבלת החזר מס. המשיכו לקרוא אודות התנאים השונים, גובה הזיכוי והמסמכים הדרושים עבור קבלת ההטבה.

החזר מס עבור אחזקה של קרוב משפחה במוסד

החזר המס הפוטנציאלי נועד עבור תושבי ישראל אשר שילמו בשנת מס מסוימת בעד אחזקתם של ילד, בן זוג או הורה במוסד מיוחד, כגון החזקת ילד בעל פיגור שכלי, אחזקת הורה משותק או בלתי שפוי ועוד. החזר המס ניתן במטרה להקל על הוצאות קרובי המשפחה אשר נושאים בנטל החזקת בן המשפחה האהוב.

במקרה של ילד בעל צרכים מיוחדים

זיכוי המס ניתן להורים לילדים עם צרכים מיוחדים אשר משתתפים באחזקת הילד בדיור חוץ – מוגן או מוסד. כמו כן, זיכוי זה ניתן רק להורים אשר אינם מקבלים שתי נקודות זיכוי עבור הילד. חושב לציין כי במקרה כזה, ההורים יכולים לבחור האם לקבל זיכוי בגין אחזקת הילד במוסד, או האם לקבל נקודות זיכוי בגין ילד נטול יכולת.

במקרה של הורה או בן זוג

כאמור, הזיכוי תלוי בהיותו של האדם המוחזק במוסד משותק לחלוטין, מרותק באופן קבוע למיטה, בלתי שפוי או עיוור. בנוסף, חשוב לדעת כי במידה והכנסותיו של נטול היכולת עולות על 167,000 (בשנת 2017), לא ניתן לקבל את הזיכוי.

גובה הזיכוי

מבחינת גובה הזיכוי שניתן, הזיכוי הוא בשיער של 35% מן ההפרש בין הסכום ששולם עבור שהיית הילד בדיור חוץ ביתי, או שהיית הקרוב בממוסד.  לבין 12.5 מן ההכנסה החייבת במס של ההורה. חשוב לציין במקרה של ילד השוהה במוסד, כי במידה וההוצאות השנתיות על המסגרת בה שוהה הילד אינן עולות על שמינית מהכנסותיו החייבות של ההורה, לא יקבל זיכוי.

כמו כן, את שתי הבקשות יש להגיש במס הכנסה מדי שנה. בנוסף, חשוב לשמור אישורים, קבלות, מסמכים וכדומה, מן המוסד בו שוהה קרוב המשפחה. ייתכן ומס הכנסה ידרוש ממבקש הזיכוי להציג דפי בנק המוכיחים תשלום למוסד. בנוסף, חשוב לדעת כי במידה ולנטול היכולת יש הכנסה, מס הכנסה יקזז את הכנסות אלה מן התשלום הכולל למוסד.

צרו קשר לקבלת ייעוץ חינם


  • החזרי מס הרצליה

   סיום יחסי עובד מעביד זה משהו מאוד טבעי בשוק העבודה. כך גם מתן פיצויים או כספי פיצויים. מאז ומעולם עובדים פוטרו או התפטרו. אבל בעשרים שנה האחרונות ניתן לראות מגמה של שינויים הרבה יותר תכופים בשוק העבודה.

   2 בינואר 2020
  • החזרי מס

   סיום יחסי עובד מעביד זה משהו מאוד טבעי בשוק העבודה. כך גם מתן פיצויים או כספי פיצויים. מאז ומעולם עובדים פוטרו או התפטרו. אבל בעשרים שנה האחרונות ניתן לראות מגמה של שינויים הרבה יותר תכופים בשוק העבודה.

   2 בינואר 2020
  • פטור ממס הכנסה

   סיום יחסי עובד מעביד זה משהו מאוד טבעי בשוק העבודה. כך גם מתן פיצויים או כספי פיצויים. מאז ומעולם עובדים פוטרו או התפטרו. אבל בעשרים שנה האחרונות ניתן לראות מגמה של שינויים הרבה יותר תכופים בשוק העבודה.

   2 בינואר 2020
  • פטור מס הכנסה לבעלי 100 אחוז נכות

   סיום יחסי עובד מעביד זה משהו מאוד טבעי בשוק העבודה. כך גם מתן פיצויים או כספי פיצויים. מאז ומעולם עובדים פוטרו או התפטרו. אבל בעשרים שנה האחרונות ניתן לראות מגמה של שינויים הרבה יותר תכופים בשוק העבודה.

   2 בינואר 2020

  תגיות

  איך נוכל לעזור לך?

  צור קשר וניתן לך ייעוץ מקצועי להחזר כספים!

  ייעוץ חינם
  הודעה מהירה