כאנשים מן השורה, הפרשות לביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי עיסוקי הינו נושא אשר מעסיק רבים, לרבות תשלומי המס הנגבים עליהן. לכן, קיבצנו עבורכם מידע שימושי אודות הנושא.

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה מיקצועי עיסוקי?

ביטוח אובדן כושר עבודה הינו חלק מקרן פנסיה, או ביטוח מנהלים. על כן, מועבר סכום משתנה לצורך זה, מתוך הסכום החודשי המופרש לביטוח פנסיוני. משקל הרכיב של אובדן כושר עבודה משתנה במסלולים שונים, ביחס לרכיב החיסכון או ביטוח השאירים.

חשוב לדעת כי לרוב, הביטוח מפני אובדן כושר עבודה במסגרת קרן פנסיה מתייחס רק לאובדן מוחלט של כושר עבודה (המתאים לכישוריו), דהיינו – אובדן של יכולת עבודה במקצועות נוספים, מלבד המקצוע המקורי שלו. אולם, ביטוח במסגרת ביטוח מנהלים מכסה לרוב את האפשרות כי האדם יאבד את כושר העבודה שלו במקצועו הספציפי. על כן, מומלץ ביותר לברר מול הגוף הפנסיוני את היקף הכיסוי במקרה של אובדן כושר עבודה.

פטור ממס הכנסה על הפרשות מעסיק

עובד מסוים, זכאי לפטור ממס הכנסה על הפרשות המעסיק לאובדן כושר עבודה, בתנאי שהן אינן עולות על 7.5% משכרו, ואינן עולות על תקרת שכר מסוימת (1,814 בשנת 2017). במקרה של עובד שעבורו המעסיק מפריש יותר מ-7.5%, או מעל התקרה המוצגת לעיל, יחויב בתשלום מס הכנסה על הפרשות המעסיק שמעל הסכומים שצוינו. הפטור ניתן באמצעות תלוש השכר באופן אוטומטי.

ניכוי מס לעצמאיים ושכירים

המדינה מעוניינת לעודד עובדים לבטח עצמם במקרה של חלילה אובדן כושר עבודה. לכן, היא מעניקה אפשרות לניכוי מס בתנאים מסוימים, כגון: עבור שכירים, ההוצאה לביטוח הייתה עד ל-3.5% מן ההכנסה או 4 פעמים מן השכר הממוצע במשק (מחושב הנמוך מבניהם), עבור עצמאיים, התשלום לביטוח כזה יוכרו כהוצאה מוכרת לצרכי העסק בתנאי שההפרשה לביטוח לא תעלה על פרמיה מירבית בשיעור 3.5% מן ההכנסה החייבת של העצמאי (ללא תקרה). חשוב לציין כי קיימים תנאים נוספים אשר תלויים בגורמים כגון סוג הביטוח שנרכש, אולם החשוב הוא שהן עצמאיים והן שכירים יכולים לקבל ניכוי מס על ההפרשות לביטוח זה.

לסיכום, כבמקרים רבים, חשוב תמיד לברר עד הסוף את זכויותיכם, בייחוד במקרה של אובדן כושר עבודה מקצועי עיסוקי. אסור לשכוח שמטרת המדינה, במתן אפשרות ניכוי המס\פטור ממס, הינה לעודד כאמור עובדים לבטח את עצמם למען העתיד.

צרו קשר לייעוץ חינם


  תגיות

  • החזרי מס הרצליה

   סיום יחסי עובד מעביד זה משהו מאוד טבעי בשוק העבודה. כך גם מתן פיצויים או כספי פיצויים. מאז ומעולם עובדים פוטרו או התפטרו. אבל בעשרים שנה האחרונות ניתן לראות מגמה של שינויים הרבה יותר תכופים בשוק העבודה.

   2 בינואר 2020
  • החזרי מס

   סיום יחסי עובד מעביד זה משהו מאוד טבעי בשוק העבודה. כך גם מתן פיצויים או כספי פיצויים. מאז ומעולם עובדים פוטרו או התפטרו. אבל בעשרים שנה האחרונות ניתן לראות מגמה של שינויים הרבה יותר תכופים בשוק העבודה.

   2 בינואר 2020
  • פטור ממס הכנסה

   סיום יחסי עובד מעביד זה משהו מאוד טבעי בשוק העבודה. כך גם מתן פיצויים או כספי פיצויים. מאז ומעולם עובדים פוטרו או התפטרו. אבל בעשרים שנה האחרונות ניתן לראות מגמה של שינויים הרבה יותר תכופים בשוק העבודה.

   2 בינואר 2020
  • פטור מס הכנסה לבעלי 100 אחוז נכות

   סיום יחסי עובד מעביד זה משהו מאוד טבעי בשוק העבודה. כך גם מתן פיצויים או כספי פיצויים. מאז ומעולם עובדים פוטרו או התפטרו. אבל בעשרים שנה האחרונות ניתן לראות מגמה של שינויים הרבה יותר תכופים בשוק העבודה.

   2 בינואר 2020
  איך נוכל לעזור לך?

  צור קשר וניתן לך ייעוץ מקצועי להחזר כספים!

  ייעוץ חינם
  הודעה מהירה