כאנשים מן השורה, הפרשות לביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי עיסוקי הינו נושא אשר מעסיק רבים, לרבות תשלומי המס הנגבים עליהן. לכן, קיבצנו עבורכם מידע שימושי אודות הנושא.

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה מיקצועי עיסוקי?

ביטוח אובדן כושר עבודה הינו חלק מקרן פנסיה, או ביטוח מנהלים. על כן, מועבר סכום משתנה לצורך זה, מתוך הסכום החודשי המופרש לביטוח פנסיוני. משקל הרכיב של אובדן כושר עבודה משתנה במסלולים שונים, ביחס לרכיב החיסכון או ביטוח השאירים.

חשוב לדעת כי לרוב, הביטוח מפני אובדן כושר עבודה במסגרת קרן פנסיה מתייחס רק לאובדן מוחלט של כושר עבודה (המתאים לכישוריו), דהיינו – אובדן של יכולת עבודה במקצועות נוספים, מלבד המקצוע המקורי שלו. אולם, ביטוח במסגרת ביטוח מנהלים מכסה לרוב את האפשרות כי האדם יאבד את כושר העבודה שלו במקצועו הספציפי. על כן, מומלץ ביותר לברר מול הגוף הפנסיוני את היקף הכיסוי במקרה של אובדן כושר עבודה.

פטור ממס הכנסה על הפרשות מעסיק

עובד מסוים, זכאי לפטור ממס הכנסה על הפרשות המעסיק לאובדן כושר עבודה, בתנאי שהן אינן עולות על 7.5% משכרו, ואינן עולות על תקרת שכר מסוימת (1,814 בשנת 2017). במקרה של עובד שעבורו המעסיק מפריש יותר מ-7.5%, או מעל התקרה המוצגת לעיל, יחויב בתשלום מס הכנסה על הפרשות המעסיק שמעל הסכומים שצוינו. הפטור ניתן באמצעות תלוש השכר באופן אוטומטי.

ניכוי מס לעצמאיים ושכירים

המדינה מעוניינת לעודד עובדים לבטח עצמם במקרה של חלילה אובדן כושר עבודה. לכן, היא מעניקה אפשרות לניכוי מס בתנאים מסוימים, כגון: עבור שכירים, ההוצאה לביטוח הייתה עד ל-3.5% מן ההכנסה או 4 פעמים מן השכר הממוצע במשק (מחושב הנמוך מבניהם), עבור עצמאיים, התשלום לביטוח כזה יוכרו כהוצאה מוכרת לצרכי העסק בתנאי שההפרשה לביטוח לא תעלה על פרמיה מירבית בשיעור 3.5% מן ההכנסה החייבת של העצמאי (ללא תקרה). חשוב לציין כי קיימים תנאים נוספים אשר תלויים בגורמים כגון סוג הביטוח שנרכש, אולם החשוב הוא שהן עצמאיים והן שכירים יכולים לקבל ניכוי מס על ההפרשות לביטוח זה.

לסיכום, כבמקרים רבים, חשוב תמיד לברר עד הסוף את זכויותיכם, בייחוד במקרה של אובדן כושר עבודה מקצועי עיסוקי. אסור לשכוח שמטרת המדינה, במתן אפשרות ניכוי המס\פטור ממס, הינה לעודד כאמור עובדים לבטח את עצמם למען העתיד.

צרו קשר לייעוץ חינם


תגיות

 • תו נכה לחולי לב

  חולי לב מסוימים עשויים להיות זכאים לתו נכה שיקל עליהם בהתנהלות היומיומית במצבם. אולם, יש לדעת כי לשם הגדלת הסיכויים לקבלת תו הנכה, יש להגיש לאגף הרישוי את המסמכים הרלוונטיים ביותר המעידים על לקותו של האדם ומצב בריאותו המדויקים.

  14 באוגוסט 2018
 • סוגי תו נכה

  החוק הישראלי קבע זה מכבר כי זכות החנייה תהיה זהה לכל בעלי תגי חניית הנכים. אם כך, מדוע בישראל עדיין מונפקים סוגי תגי חניה שונים?

  14 באוגוסט 2018
 • כמה אחוזי נכות צריך בשביל תו נכה?

  בפירוט תנאי הזכאות לתו הנכה מצוין גם אחוז נכות מינימאלי, שנקבע על פי החלטת וועדה רפואית של ביטוח לאומי. האם קיומה של קביעת אחוז נכות הינה הכרחית עבור קבלת תו הנכה?

  14 באוגוסט 2018
 • המלצת רופא לתו נכה

  חלק מן המסמכים הרפואיים שנדרשים אנשים להגיש לאגף הרישוי עבור קבלת תו נכה הם המלצת רופא מומחה בתחום הלקות של האדם. בהתחשב בעובדה שבאגף הרישוי יושב רופא מטעם הבודק את המסמכים הרפואיים, עד כמה המלצת הרופא משפיעה?

  14 באוגוסט 2018
איך נוכל לעזור לך?

צור קשר וניתן לך ייעוץ מקצועי להחזר כספים!

ייעוץ חינם
הודעה מהירה